Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach:

od 800 do 900 i od 1600 do wieczornej Mszy Świętej

intencje mszalne są przyjmowane w kancelarii także w niedzielę po Mszy Świętej

W okresach Adwentu i Wielkiego Postu oraz w czasie wizyty duszpasterskiej w domach parafian zwanej "kolędą" i wiosennego poświęcenia pól - kancelaria parafialna może być nieczynna.

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu (jeśli osobą pragnąca przyjąć sakrament na stałe zamieszkuje na terytorium innej parafii konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od ks. proboszcza parafii zamieszkania na udzielenie tego sakramentu w naszej parafii):

Chrzest:
- akt urodzenia (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego)
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
- dane o rodzicach chrzestnych
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o byciu wierzącym i praktykującym katolikiem
- w przypadku chrztu osoby powyżej 7 roku życia potrzebna jest zgoda biskupa diecezjalnego; prośbę o zgodę kieruje proboszcz parafii po ukończeniu minimum półrocznego okresu przygotowania do chrztu

Bierzmowanie:
- świadectwo chrztu kandydata (jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii)
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
- bycie wierzącym i praktukującym katolikiem
- zaświadczenia z parafii zamieszkania świadka bierzmowania o byciu wierzącym i praktykującym katolikiem

Pierwsza Komunia Święta:
- świadectwo chrztu dziecka (jeśli chrzest miał miejsce w innej parafii)

Małżeństwo:
- aktualne (tj. z datą wystawienia do 3 miesięcy przed planowanym ślubem) metryki chrztu narzeczonych
- dowody osobiste narzeczonych
- dane świadków małżeństwa
- ostatnie świadectwo katechizacji narzeczonych
- świadectwa bierzmowania narzeczonych (na ogół jest to adnotacja na świadectwie chrztu)
- zaświadczenie narzeczonych o uczestnictwie w kursie przedmałżenskim (nie chodzi tu o kurs w szkołach średnich) i spotkaniach w poradni rodzinnej
- zaświadczenia (trzy egzemplarze) z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, czyli tzw. "ślub konkordatowy") lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto już związek cywilny
- zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych
- świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne) w przypadku gdy nupturient jest wdowcem lub wdową

Pogrzeb katolicki:
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczeniach chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastapił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala - często w formie obrazka z podpisem/pieczątką).

Świadectwo chrztu niezbędne do przyjęcia kolejnych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego wydać może jedynie parafia, w której miał miejsce chrzest, a nie parafia aktualnego zamieszkania.
Świadectwo bycia wierzącym i praktykującym katolikiem
wydać może jedynie parafia stałego zamieszkania.

Najnowsze zdjęcie

Msze Święte

Niedziele i święta:
900, 1130, 1700
1015 - kaplica w Wólce Miedzyńskiej
1430 - kaplica w Międzylesiu
 
Dni powszednie:
700, 1700,
(700, 1800
w sezonie wiosenno-letnim).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Zwiastowania NMP
 
ul. Kościelna 1
07-106 Miedzna
tel.: +48 25 691 83 47

Konto bankowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Sokołowie Podlaskim
o/Miedzna:
 
53 9221 0000 0039 1456
3000 0010
Copyright © Parafia ZNMP w Miedznie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oparte o Joomla!, Afterburner i JoomGallery.