Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Piotra Sawczuka 11.12. – 12.12.2022.

 

 

III Niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą "Gaudete", czyli niedzielą radości. Dla naszej parafii, była dniem prawdziwie radosnym i wyjątkowym. Wszystko za sprawą wyjątkowego gościa, jakim był ks. Bp Piotr Sawczuk, który przybył do nas w celu przeprowadzenia uroczystej wizytacji kanonicznej. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej parafii raz na 5 lat.

 

 

Wizytację rozpoczął uroczysty ingres, który wprowadził pasterza diecezji do kościoła parafialnego. W imieniu Parafian słowo powitania skierowali przedstawiciele rodzin, po których kustosz sanktuarium – ks. kanonik Jarosław Górski przedłożył sprawozdanie z działalności duszpastersko – ekonomicznej, dziękując przy tym parafianom za troskę o parafię w wymiarze duchowym i materialnym.

 

 

  

 

Pierwszego dnia podczas homilii Ks. Biskup nakreślił krótko historię naszej świątyni i parafii, ale też nawiązał do trwającego obecnie Adwentu. Ksiądz biskup zauważył istnienie dwóch jego wymiarów: pierwszy z nich to przygotowania do Świąt, choinka, pasterka, smaczne potrawy; drugi - trudniejszy, mówiący o ciągłej gotowości na przyjście Chrystusa, który stanie kiedyś w drzwiach, by przeprowadzić ostateczną wizytację.

 

 

Ważnym punktem wizytacji były Msze Święte w kaplicach w Wólce Miedzyńskiej i Międzylesiu, w czasie których Ksiądz Biskup modlił się w intencji mieszkańców i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Następnie Ks. Biskup udał się na cmentarz grzebalny, by pomodlić się za spoczywających tam zmarłych kapłanów i parafian.

 

 

 

            Czas wizytacji swoją obecnością uświetnili kapłani z dekanatu węgrowskiego na czele z Ks. Prałatem Leszkiem Gardzińskim. W programie nie mogło również zabraknąć spotkania z Radą Parafialną.

 

 

 

 

 

            Kolejny dzień wizytacji upłynął pod znakiem licznych spotkań. Ksiądz biskup odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie oraz miedzeńskie placówki oświatowe: Szkołę Podstawową i Gminne Przedszkole. W obu placówkach ksiądz biskup spotkał się z wielką serdecznością oraz z przepięknymi inscenizacjami przygotowanymi przez podopiecznych jako podziękowanie za obecność księdza biskupa. Dzięki życzliwości parafian i otwartości księdza biskupa wszystkie spotkania upłynęły w bardzo przyjaznej atmosferze.

 

 

 

            W planie wizytacji znalazły się także odwiedziny Urzędu Gminy w Miedznie, podczas których ksiądz biskup wyraził wdzięczność pracownikom urzędu za owocną współpracę pomiędzy gminą i parafią.

W tym dniu miało też miejsce spotkanie z członkami wspólnot parafialnych, które w oczach księdza Biskupa są wielkim bogactwem miedzeńskiej parafii. Najliczniejsze grupy w naszej parafii to Koła Żywego Różańca, Różańca Nieustającego i Apostolat Margaretka. Równie liczną, ale i bardzo radosną grupę stanowi schola dziecięca „Dzieci Maryi”, która wraz z chórem parafialnym ubogaca liturgię poprzez śpiew. Ważną rolę ma również Koło Przyjaciół Radia Maryja, które podtrzymuje kontakt z katolickimi mediami. Młodzież i dzieci rozwijają swoją wiarę i relacje w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży i Służbie Liturgicznej. Najnowszą, ale też bardzo prężnie działającą wspólnotą w parafii jest Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca, która wpisuje się w nurt wspólnot nowej ewangelizacji.

     

 

        

Zwieńczeniem wizytacji była Msza Święta sprawowana w miedzeńskim sanktuarium. W homilii pasterz diecezji nawiązał do słów św. Jana Pawła II o nowej ewangelizacji i do potrzeby szukania nowych sposobów powrotu ,,martwych” chrześcijan, czyli osób które porzuciły praktyki wiary, prowadząc ich na nowo do Jezusa. Na zakończenie parafianie i Ks. Proboszcz wyrazili wdzięczność Jego Ekscelencji za wygłoszone Słowo Boże, za apostolską posługę i ojcowskie rady. Ks. Biskup zawierzył wszystkie sprawy Najświętszej Maryi przed cudownym obrazem Matki Bożej Miedzeńskiej oraz udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.    

       

Zgodnie z myślą Ojca Świętego Franciszka mówiącą, że Kościół to „wspólnota życia, skonstruowana z wielorakich kamieni, które tworzą jeden budynek charakteryzujący się braterstwem i jednością” możemy śmiało stwierdzić, że po tej wizytacji nasz lokalny Kościół został umocniony, pogłębiając przy tym wiarę i więź parafian ze swoją lokalną wspólnotą Kościoła. A wszystko to dzięki obecności księdza Biskupa, wspólnej modlitwie, spotkaniom, rozmowom i błogosławieństwu. Był to prawdziwie dobry i pełny wiary czas.

Więcej zdjęć na stronie - https://drohiczynska.pl/aktualnosci/wizytacja-kanoniczna-w-parafii-zwiastowania-najswietszej-maryi-panny-w-miedznie/

Wizytacja Kanoniczna J.E. Ks. Bpa Piotra Sawczuka 11.12. – 12.12.2022.

 

Niedziela 11.12.2022r.

 

 9.30.  Msza św. Wólka Miedzyńska (Kaplica).                                                                 

11.00.  Modlitwy na Cmentarzu.

11.30.  Ingres i Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Piotra Sawczuka.

13.00.  Obiad.

15.00.  Msza św. Międzyleś (Kaplica).

16.30.  Spotkanie Rady Parafialnej.

 

Poniedziałek 12.12.2022r.

 

9.00. Szkoła Podstawowa.

10.30.  Przedszkole.

11.30.  Środowiskowy Dom Samopomocy.

12.30.  Urząd Gminy.

13.30.  Obiad

16.00. Spotkanie ze Wspólnotami ( KŻR, Koło Nieustającego Różańca, Apostolat Margaretka, Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca, KSM, Ministranci, Koło Przyjaciół RM, Chór, Schola).

17.00.  Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Piotra Sawczuka - kończąca wizytację.

Spotkanie Kół Żywego Różańca w Miedznie.

 

 

22 października miało miejsce Diecezjalne Spotkanie Kół Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej w Miedznie. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 – wszystkich przywitał kustosz sanktuarium ks. kan. Jarosław Górski. Następnie  ks. kanonik Roman Kowerdziej – diecezjalny duszpasterz KŻR – zawiązał wspólnotę i wprowadził do konferencji.

 

 

O godz.17.00- sprawowana została Msza Święta pod przewodnictwem ks. kan Jarosława Rzymskiego, delegata ks. bpa Piotra Sawczuka na to spotkanie. Po Eucharystii został odmówiony różaniec, któremu przewodniczył ks. Daniel Plewka - wikariusz parafii Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim.

 

 

W czasie przerwy wszyscy zebrali się w Zajeździe, gdzie dzięki życzliwości parafian, była możliwość skosztowania przygotowanego posiłku. Kolejną częścią spotkania była konferencja wygłoszona przez ks. kanonika Wiesława Niemyjskiego, dziekana drohiczyńskiego, który mówił o istocie i mocy modlitwy różańcowej. Prelegent zwrócił uwagę na ogromną siłę modlitwy różańcowej.

 

 

Zwieńczeniem spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, które poprowadził ks. Roman Kowerdziej.

 

 

Czuwanie zakończyło się pięknym śpiewem Apelu Jasnogórskiego i Barki.

XXII Dzień Papieski w naszej Parafii.

 

 

 Dnia 16 października w Polsce obchodziliśmy XXII Dzień Papieski pod hasłem „Blask Prawdy”. To wydarzenie upamiętnia bogatą spuściznę życia i działalności św. Jana Pawła II, który 16 października 1979 roku został wybrany na Stolicę Piotrową, stając się następcą św. Piotra — Papieżem.

Jak od wielu lat, św. Jan Paweł II został również uhonorowany w naszej Sanktuarium. Schola ,,Dzieci Maryi" zaangażowała się w to wydarzenie, przygotowując i uświetniając liturgię Mszy Świętej, przygotowanymi okolicznościowymi pieśniami.

 

 

   

 

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Miedznie przygotowali prace plastyczne przedstawiające postać świętego papieża, które zawisły w widocznym miejscu w kościele.

 

Ten dzień stał się okazją do przypomnienia wszystkim sylwetki św. Jana Pawła II, jego nauczania oraz życia, zachęta do sięgnięcia po słowa i dzieła wspomnianego świętego Polaka, do czego zachęcał w homilii Ks. Proboszcz Jarosław Górski.

Duchowym i materialnym dziedzictwem świętego Jana Pawła II jest Dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia. Również w naszej parafii nie zapomnieliśmy o tym dziele, składając ofiary do puszek na potrzeby ubogiej i zdolnej młodzieży, która kieruję się wartościami wskazanymi przez Papieża Polaka.

 

Odpust Parafialny i Dożynki

 

W dniu 4 września wspólnota naszej parafii świętowała uroczysty dzień odpustu parafialnego ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Był to również dzień Dożynek Parafialnych. Mszy świętej odpustowej o godzinie 12.00 przewodniczył i wygłosił kazanie, ks. dr hab. Tadeusz Syczewski - rektor WSD w Drohiczynie. W swoim słowie skierowanym do przybyłych parafian i gości, zwrócił uwagę na piękno zwyczaju gromadzenia się ludzi przy Matce Bożej w dniu jej święta. Przytoczył historię kultu Uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Podkreślił obecność rolników wraz z wieńcami dożynkowymi, którzy przybyli, aby podziękować za tegoroczne owoce swojej pracy na roli. Wskazał na wielki kult do naszej Pani Miedzeńskiej, Matki Pocieszenia, o czym świadczyła obecność przybyłej już po raz kolejny Pieszej Pielgrzymki z Węgrowa do naszego Sanktuarium Maryjnego.

 

 

 

 

Na koniec mszy świętej miała miejsce procesja eucharystyczna, w której uczestniczyli wszyscy zgromadzeni, w tym feretrony, chorągwie, jak również wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców Tchórzowej oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Miedzyleś.

 

 Wieniec dożynkowy mieszkańców Tchórzowej

 

Wielka radość zagościła w sercach wszystkich parafian i przybyłych gości, z racji podniosłości uroczystości, jak i możliwości spotkania się we wspólnym gronie rodziny oraz parafii.

Pożegnanie na wesoło!

Wesołe śpiewy, gra w piłkę, ognisko i rozmowy - właśnie w takiej pogodnej atmosferze przebiegło pożegnalne spotkanie księdza Bartosza Ojdany z dziećmi i młodzieżą miedzeńską. Odbyło się wieczorem na terenie plebanii 18 sierpnia w czwartek, brały w nim udział różne grupy, jak LSO, KSM oraz schola. Nie zabrakło również OSP Miedzna, od której Ksiądz otrzymał prezent pożegnalny w postaci pluszaka.


Trudno wyobrazić sobie wesołe pożegnania, to jednak odbyło się do wtóru całej gamy aktywności: gry w zbijaka, piłki nożnej czy też badmintona, bez miejsca na nudę. Przy długich stołach toczyły się ożywione rozmowy, nad ogniskiem piekły się kiełbaski. Schola parafialna raz jeszcze zaśpiewała Księdzu pieśń "Dziękuję".
Bo przecież - mówimy sobie "Do widzenia" zamiast "Żegnaj".

Dziękujemy Księdzu za te wspólne trzy lata - za posługę kapłańską, za uśmiech, pomysły i energię. Ten czas minął szybko, stał się jednak źródłem wielu inspiracji i radosnych wspomnień. Dziękujemy za wyjazdy, mecze, spotkania i rozmowy. Mamy nadzieję, że będzie Ksiądz chętnie wracał w te strony - na wspólne rowery i inne aktywności!


Życzymy zdrowia, pomyślności, wielu Bożych łask i opieki Matki Bożej Miedzeńskiej, a także aby nigdy nie tracił Ksiądz swojej pogody ducha. Niech kolejne lata umacniają Księdza na pięknej drodze kapłaństwa. Zapewniamy o modlitwie. Wszystkiego dobrego, Szczęść Boże!

 

Tekst: Dzieci i młodzież miedzeńskiej parafii.

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

...

Najnowsze zdjęcie

Msze Święte

Niedziele i święta:
900, 1130, 1700
1015 - kaplica w Wólce Miedzyńskiej
1430 - kaplica w Międzylesiu
 
Dni powszednie:
700, 1700,
(700, 1800
w sezonie wiosenno-letnim).

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Zwiastowania NMP
 
ul. Kościelna 1
07-106 Miedzna
tel.: +48 25 691 83 47

Konto bankowe

Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Sokołowie Podlaskim
o/Miedzna:
 
53 9221 0000 0039 1456
3000 0010
Copyright © Parafia ZNMP w Miedznie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oparte o Joomla!, Afterburner i JoomGallery.